Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Rande Motýl dle GDPR

Úvodní ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů dle GDPR pro zákazníky seznamovací agentury Rande Motýl, Jany Olivové IČO 75273896, tel.: 736 217 056, je poskytnout údaje o tom jak zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, k jakým účelům a jak dlouho tyto údaje zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat a jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Zákazníkem se rozumí každý uživatel, který se na našich stránkách dobrovolně zaregistroval.

S GDPR se pro naše zákazníky nic nemění. Tak jako dříve vyžadujeme jen minimální množství dat, která jsou nutná k poskytování našich služeb a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné naše seznamovací služby poskytovat. Pro zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tak jako dříve, s nikým žádné Vaše osobní údaje nesdílíme (s výjimkou předání emailu v případě shody viz. níže). Tak jako dříve, můžete kdykoliv zažádat emailem o vymazání Vašich údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a k čemu je potřebujeme

Při registraci na webu randemotyl.cz

Při registrace na webu randemotyl.cz zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, rok narození, pohlaví, a město, ve kterém máte zájem se seznamovat. Dále pak zpracováváme datum a čas, kdy jste registraci na webu randemotyl.cz provedli a datum a čas Vašeho posledního přihlášení do účtu.

Jméno a příjmení slouží hlavně jako kontrolní údaj. Pro ověření, že jste se správně zaregistrovali jako muž nebo žena, pro (možné) dohledání plateb poslaných bez variabilního symbolu, při příchodu na akci, když si nepamatujete svoji přezdívku a také pro personifikaci emailů, nebo SMS, které Vám zasíláme a v neposlední řadě pro to abychom věděli s kým mluvíme.

Telefonní číslo nám slouží pouze s pro rychlou komunikaci s Vámi. Jedná se především o případ, že jste se přidali pořadník na některou seznamovací akci a uvolnilo se místo a potřebujeme Vás rychle kontaktovat a tuto skutečnost Vám sdělit. Bez funkčního a platného telefonního čísla Vás nemůžeme z pořadníku přidat. Dále v případě, že třeba není něco jasné u Vašich výběrů na akci, k oveření a připomenutí plateb, či při jiných nenadálých situacích jako třeba změny místa nebo času konání seznamovací akce, kdy se s Vámi potřebujeme rychle spojit a nemůžeme čekat až, či jestli si přečtete email.

Rok narození je třeba k oveření, že se hlásíte na seznamovací akce pro správnou věkovou kategorii.

Pohlaví je třeba k tomu abychom věděli, kolik je z které strany na akci nahlášeno účastníků, aby se Vám zobrazila správná cena, abyste dostali na akci správnou přezdívku.

Email je pro nás hlavním nástrojem jehož prostřednictvím Vás budeme kontaktovat. Pod tímto emailem se budete přihlašovat a můžete ho po přihlášení změnit. Na email Vám zasíláme potvrzení rezervace, potvrzení o přijetí platby, připomínku o konané akci popř. vyrozumnění o zrušení, výsledky akce. Vaši emailovou adresu sdílíme pouze s uživateli, se kterými jste měli shodu. Shoda znamená, že ten koho jste si na seznamovací akci zakroužkovali si také zakroužkoval Vás. Bez předání emailové adresy byste neměli možnost Vaše protějšky kontaktovat. Pokud máte obavy o Vaše soukromí nepoužívejte pracovní emailové adresy nebo adresy, které obsahuji Vaše jméno a příjmení. Email může být předán do třetí země pokud osoba, s kterou máte shodu, ze třetí země pochází. Email také slouží k tomu abychom Vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách a novinkách, týkajících se našich služeb. V případě, že nabídky na slevy a nadcházející akce nechcete dostávat, stačí v obdrženém emailu kliknout odkaz 'Odhlásit z odebírání obchodních sdělení' a svojí volbu následně potvrdit.

Město ve kterém máte o speed dating zájem slouží k tomu abychom věděli v jakém městě máte o speed dating zájem.

Všechny výše zmíněné údaje (kromě roku narození, který je neměnný) jsou vždy přístupné a máte možnost si je kdykoliv po přihlášení změnit z Vašeho účtu (vpravo nahoře, na mobilu panáček) Změnit Registraci

Při rezervaci seznamovací akce

Pakliže si zarezervujete nějakou seznamovací akci zpracováváme, čas rezervace, údaje o tom na kterou akci byla rezervace provedena, cenu, stav rezervace (zaplaceno, nezaplaceno). Při uhrazení poplatku zpracováváme číslo Vašeho bankovního účtu (bez toho nelze vrátit platbu).

Po návštěvě seznamovací akce

Po návštěvě seznamovací akce zpracováváme Vaše výbery, tedy koho jste si vybrali a s kým jste měli shodu, popř. garance, či slevy, byli-li Vám uděleny. Účastníkům sdělujeme pouze emailové adresy těch účastníků, s kterými měli shodu. Žádné další údaje, jako kdo si Vás vybral nebo kolik lidí si Vás vybralo nesdělujeme. V případě, že jste souhlasili se zveřejněním fotografií z rychloseznamky zpracováváme Vaše fotografie za účelem propagace.

Jiné údaje

V případě, že v budoucnu budeme poskytovat dotazníky k zlepšení našich služeb, či zjištění preferencí a názorů našich klientů, budeme zpracovávat údaje v těchto dotaznících. V případě, že nám zašlete ohlas, dáváte svolení s jeho anonymním zveřejněním.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme na dobu neurčitou. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Výmaz osobních údajů

Kdykoliv máte právo požádat emailem o vymazání Vašich údajů. Při vymazání údajů dojde k nevratnému vymazání celého účtu a tedy i garancí, slev či jiných nabídek vázaných na tento účet. Kdykoliv můžete také zažádat o odstranění fotografií ze seznamovacích akcí, k jejichž zveřejnění jste dříve dali souhlas.

Závěrečná ustanovení

Naše webové stránky nepoužívají cookies.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Vaše údaje mohou být v budoucnu předány novým majitelům firmy Rande Motýl.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.